Algemene ledenvergadering 26 juni

Op woensdag 26 juni a.s. vindt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van vv Drachtster Boys plaats, in de kantine. Elk lid dan wel wettelijk vertegenwoordiger is van harte welkom! Hieronder vind je de agenda.


Uitnodiging Algemene ledenvergadering voetbalvereniging Drachtster Boys 

Datum: woensdag 26 juni 2019 
Plaats: kantine VV Drachtster Boys 
Tijd: 20:00 uur 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststellen notulen buitengewone Algemene ledenvergadering 11 april 2019  
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststelling van de bijdragen seizoen 2019-2020
5. Vaststelling van de begroting seizoen 2019-2020
6. Bestuursverkiezing
• Aftredend zijn:
o Tedo Rijm
o Conrad Berghoef
o Jacqueline Rosier
o Kostas Kalafatis
o Sytske Kalafatis
Allen hebben ze aangegeven herkiesbaar te zijn.
7. Voortgang activiteiten beleidsplan  
8. Beleid seksuele intimidatie en misbruik
9. Rondvraag  
10. Sluiting 

Deze agenda wordt gepubliceerd op het officiële publicatiebord in de hal van ons clubhuis, in de nieuwsbrief en op de website van VV Drachtster Boys. De stukken, behorend bij de agendapunten 2, 4, 5, 7 en 8 liggen op maandag 24 juni 2019 voor onze leden ter inzage in het wedstrijdsecretariaat tussen 20:00 en 20:30 uur.

Bij punt 6 (bestuursverkiezing) geldt dat de namen van kandidaten tot 3 keer 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kunnen worden ingediend bij de secretaris volgens de daarvoor vastgestelde procedure (Algemeen Reglement artikel 14.6).

Minderjarige leden kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (Statuten artikel 17.1a).

webshop-drachtsterboys

Twitter

Onze sponsors